Videoobservasjon for bedre team

Videoobservasjon for bedre team

Etter avtale

Kurs nr.2

Veiledningsbasert videoobservasjon for teamrolleutvikling. Belbins teamrollemodell mellom kvalitet og fremdrift legger vi i bunn for praksisnær teamrolleutvikling på visuelle premisser.

Belbin studerte team i 7 år, Gunn Imsen har hans modell med i sin bok "Veiledningsmetodikk" og Visuell Refleksjon har laget en animert presentasjon om hans teamrollemodell. De kvalitative funksjonsområdene danner derfor teorigrunnlaget for våre praktiske øvelser og læringsåpne samtaler.

Kurset kombinerer pedagogisk drama med veiledningsbasert videoobservasjon til fordel for gode team. Ja, forener det erfaringsnært motiverende i pedagogisk drama med det praksisnært yrkesrelevante i veiledningsbasert videoobservasjon. 

Vi forstår skoler, er tett på arbeidslivets behov og foredler smidige team via kunsten å redefinere roller. Visuell Refleksjon arbeider praksisnært via aktive bildemetoder samt et lærings- og kulturbevisst bildesyn. Dynamisk posisjonering er et ideal for alle våre veiledningsforhold, uansett individ eller gruppe.

Vi tar utgangspunkt i Belbins teamrollemodell med de kvalitative funksjonsområdene. Pedagogisk drama hjelper oss med å øve på veiledningsbasert videoobservasjon og trene spesifikt på teamsamarbeid via bedre rolleforståelse for teamutvikling. Hvordan komplettere hverandre i et team, og hva blir teamlederens rollebevissthet?

Kurset starter med en presentasjon av forholdet mellom kvalitet og fremdrift i gode team. Erfaringsnært gjenkjennelige problemstillinger og dilemmahåndtering løftes opp for umiddelbar praksisutvikling.

Ellers tilbyr vi tjenester forgrenet slik: Bilder som får forestillingsevnen til å strekke seg, symbolbruk som virker frigjørende for hjertet eller bildevalg som sanne lettelser for hjernen. Bildero via indre arbeidsro som klok skjerming i bildeforbrukets tidsalder eller synsinformasjon for distanseledelse og fjernundervisning?

Skjema for påmelding eller bestilling?

Vi bruker «cookies» for å forbedre vår digitale synlighet. Ved å fortsette å bla gjennom nettstedet godtar du denne bruken. Mer info?