Dokketeater mellom lærings- og trivselsforløp

Dokketeater mellom lærings- og trivselsforløp

Etter avtale

Kurs nr.3

Dokketeater på visuelle premisser som pedagogisk utgangspunkt for tverrfaglig gjenbruk av digitale bilder/bildeserier/levende bilder. Husk å ta med en digital enhet.

Vi lærer om grensekryssninger mellom muntlighet/pedagogisk bildebruk samt mellom skriftlighet/gjenbruk av bildeserier via dokketeater, pedagogisk fotografering, video som pedagogisk redskap og digitale fortellinger.

Kurset vektlegger pedagogisk bildeforståelse i bildeforbrukets tidsalder, bildeserier via dokketeater som metode, visuell didaktikkforståelse og praktisk bildekommunikasjon.

Visuell Refleksjon benytter aktive bildemetoder for felles undring via visuell refleksjon og intuitiv åpenhet. Du blir raskt aktiv i din visuelle nytenkning uansett bildesyn, pedagogisk syn elle bildeforståelse.

 

Ellers tilbyr vi også kurs i miniatyrstudio som metode via miniatyrmøbler for digitale fortellinger mellom skriftlig arbeid og kreativ muntlighet. Vi har i tillegg lang tradisjon for utviklingskurs, "Fra palett til fortelling - din utvikling via farger og fortellinger", en kreativ metode for personlig motivjakt og språkbilder i fortellerglede:

Kreative overganger eller utviklende broer mellom fargepaletter og fortellerstemmer som ressur. Eller hva med synsinformasjon for distanseledelse og fjernundervisning?

Slik forgrener vi vårt tjenestetilbud: Bilder som får forestillingsevnen til å strekke seg via innovativ intuisjon, personlig symbolbruk som virker frigjørende for hjertet og bildebruk som sanne lettelser for hjernen. Eller hva med bildero via indre arbeidsro som klok skjerming i bildeforbrukets tidsalder?

 

Skjema for påmelding eller bestilling?

Vi bruker «cookies» for å forbedre vår digitale synlighet. Ved å fortsette å bla gjennom nettstedet godtar du denne bruken. Mer info?